Universitatea „Andrei Şaguna”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică - Legea 116/2005, are în componenţă Facultatea de Ştiinţe juridice si administrative (specializarea Drept şi specializarea Administraţie publică), Facultatea de Ştiinţele comunicării şi ştiinţe politice (specializarea Jurnalistică, specializarea Stiinţe politice, specializarea Relaţii internationale si studii europene) specializarea Sociologie), Facultatea de Psihosociologie (specializarea Psihologie, specializarea Sociologie),, Facultatea de Ştiinte economice (specializarea Finanţe-bănci, specializarea Management, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, specializarea Informatică economică), în care studiazã peste 3.500 de studenţi, sub îndrumarea unui colectiv prestigios de cadre didactice ce garantează prin înalta competenţă şi ţinută morală, calitatea procesului de învăţământ.
 
 
 

Pagina de start

UNIVERSITATEA  "ANDREI SAGUNA" CONSTANTA

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

SI

ASOCIATIA ROMANA DE STIINTE PENALE


Congres National de  Ştiinţe Penale (cu participare internaţională):

Politica penală  şi legislaţia penală română în  perspectiva integrării în Uniunea  Europeană, ediţia I


Organizarea  primului congres naţional de penologie este imperios indusă de complexitatea realitaţilor juridice în continuă transformare  ridicate de politicile penale europene situate intr-un proces continuu de armonizare.

  Reunirea principalelor centre universitare care au ca obiective formarea specialiştilor în ştiinţe juridice (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Constanţa, Craiova, Sibiu, Oradea, Timişoara) atât prin prezenta unor personalităţi incontestabile cât şi a tinerilor doctoranzi şi masteranzi, va contribui la apropiata perspectivă a integrării României in UE, din punct de vedere al  adaptării legislaţiei romane si a practicii organismelor politice, economice si jurisdicţionale la normele europene.

Ţinând seama de actualul context şi de apropriata integrare a României este şi mai binevenită aceasta acţiune având în vedere că sunt invitaţi specialişti din Bulgaria, Turcia, Grecia, Republica Moldovă care provind din Universitati de prestigiu membre in BSUN (Black See University Network)

 OBIECTIVE

-         aprofundarea unor căi, forme şi modalităţi concordante cu reglementările existente în Uniunea Europeană din perspectiva dezideratelor politicii penale şi ale exigenţelor legislaţiei penale româneşti actuale

-         modalităţi de îmbunătăţire a organizării judiciare şi de perfecţionare a statutului magistraţilor în consens cu cadrul legislativ al Uniunii Europene

-         evidentierea unor puncte de vedere aspra criminalităţii  împotriva patrimoniului şi a persoanei în România în condiţiile actuale din perspectiva aromonizării legii penale cu legislaţia europeana

-         consideraţii asupra unor forme şi metode eficiente de cooperare internationala in combaterea criminalităţii în lumina exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană

-         Aprecieri asupra delincvenţei juvenile în România ca fenomen social, prevenirea  si combaterea acesteia pe temeiul reglementărilor din Uniunea Europeană

-         Realizarea unui program international metode eficiente de cooperare internationala in combaterea criminalităţii în cadrul retelei universităţilor Marii Negre BSUN din care face parte si Universitatea Andrei Saguna inca din anul infiintarii acestui organism

 

ACTIVITĂŢI PRECONIZATE

·        prezentarea de lucrari stiintifice ale cercetatorilor si cadrelor didactice cu rezultatele recente ale cercetarilor si studiilor efectuate in domeniile vizate ;

·        prezentarea de postere cu rezultatele studiilor stiintifice si/sau activitatile intreprinse

·        pentru investigare si promovarea  ideilor si ipotezelor asupra fenomenolor studiate ;

·        invitarea mass-media locale pentru a filma imagini din cursul manifestarii si acordarea de interviuri in pauze ;

·        invitarea juristilor si studentilor in drept

·        prezentarea celor mai recente aparitii de carte in domeniul stiintelor juridice ale editurilor de prestigiu din tara

·        editarea in volum a lucrarilor manifestarii stiintifice ;

·        depunerea volumului manifestarii la Comisia de Manifestarii Stiintifice si Expozitionale(1ex) si la MECT,Directia Generala Strategii,Programme de Cercetare-Dezvoltare,Evaluare si monitorizare ;

 

 

Programul congresului

26 mai

-         ora 12,00 - primirea participantilor

-         ora 18,00 - recepţie de deschidere

27 mai

-         ora 10,00 - deschiderea lucrarilor in plen

-         ora 11,00 - lucrari pe sectiuni

-      Institutia probatiunii in perspectivă europeană

-          Cooperarea internationala  in combaterea criminalitatii

-          Organizarea  judiciară si statutul magistratilor in lumina noilor reglementari din Romania

-          Prevenirea  şi combaterea delincvenţei juvenile

-          Tendinţe actuale  ale criminalitatii impotriva patrimoniului si a persoanei in Romania

-         ora 13,00-14,00 - pauza de masă

-         ora 14,00-18,00 - lucrari pe sectiuni

 

 

28 mai

-         ora 10,00 - 13,00 - lucrari pe sectiuni

-         ora 13,00-14,00 - pauza de masă

-         ora 14,00-15,00 - reuniune in plen, concluzii pe sectiuni ; se va face prezentarea obiectivelor Programului Cadru 6 de catre academician Ioan Dogaru

 

Manifestări satelit

26 mai, ora 14,00-18,00 - masă rotundă cu tema «Interferenţele mass-media cu actul de justiţie »

27-28 mai - expozitie de carte juridica ; vor fi invitate să participe celei mai importante edituri naţionale  care vor prezenta ultimile aparitii in domeniu ; in pauzele de cafea vor fi prevazute lansari si prezentari de carte

27 mai, ora 16,00 - seminar cu tema «Cercetarea in domeniul stiintelor penale in cadrul BSUN »

28 mai - vizită Penitenciarul Poarta Albă

 

Comitetul de organizare al congresului

Presedinte : Prof.univ.dr. Ilie Pascu

Membri

Conf.univ.dr. Stelian Ivan

Lector univ.dr. Dumitru Toma

Lector univ.drd. Gheorghe Lucian

 

Comitetul ştiinţific al congresului

 Preşedinte:  Academican Ion DOGARU

Vicepreşedinti:      

Prof.univ.dr. Eldar Hasanov, (Azerbaidjan)

Prof.univ.dr. Ion MURARU, Avocatul Poporului

Prof.univ.dr. Victor BABIUC, preşedinte Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Prof.univ.dr. Ioan Doltu, prorector Universitatea « Andrei Saguna »


Membri

Prof.univ.dr. Nicolae POPA, Preşedintele Inaltei Curti de Casatie si justitie

Prof.univ.dr. Costică BULAI, Preşedintele Asociaţiei de Ştiinţe Penale

Prof.univ.dr. Constantin MITRACHE, Prodecan al Facultatii de Drept

Prof.univ.dr. Avram FILIPAS, Rectorul Universitatii Titu Maiorescu

Prof.univ.dr. Iliescu DRAGOŞ, Preşedintele Consiliului Legislativ

Prof.univ.dr. Iosif GAVRIL CHISUBAIAN, Preşedintele Uniunii Juristilor din Romania

Prof.univ.dr.  Cătălin ZAMFIRESCU, Preşedintele Uniunii Barourilor Avocatilor din Romania

Prof.univ.dr. Dan LUPASCU, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Prof.univ.dr. George ANTONIU, Redactor Sef al Revistei de Drept Penal

Prof.univ.dr. Vasile PĂTULEA, Redactor şef al Revistei Dreptul

Prof.univ.dr. Adrian TULBURE, decanul Facultăţii de Drept „Alba Iulia"

Prof.univ.dr. Valerian CIOCLEI, Prodecan al Facultatii de Drept de la Universitatea  Bucuresti

Lector univ.drd. Cristian DELIORGA, vicepreşedinte CSM