Universitatea „Andrei Şaguna”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică - Legea 116/2005, are în componenţă Facultatea de Ştiinţe juridice si administrative (specializarea Drept şi specializarea Administraţie publică), Facultatea de Ştiinţele comunicării şi ştiinţe politice (specializarea Jurnalistică, specializarea Stiinţe politice, specializarea Relaţii internationale si studii europene) specializarea Sociologie), Facultatea de Psihosociologie (specializarea Psihologie, specializarea Sociologie),, Facultatea de Ştiinte economice (specializarea Finanţe-bănci, specializarea Management, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, specializarea Informatică economică), în care studiazã peste 3.500 de studenţi, sub îndrumarea unui colectiv prestigios de cadre didactice ce garantează prin înalta competenţă şi ţinută morală, calitatea procesului de învăţământ.
 
 
 

PROGRAM

SECŢIUNEA I
CADRUL JURIDIC PENAL DE OCROTIRE A PERSOANEI ŞI A PATRIMONIULUI

Moderatori: Prof.univ.dr. GEORGE ANTONIU
Prof.univ.dr. ILIE PASCU


1. prof.univ.dr.GEORGE ANTONIU, director stiintific Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Probleme actuale ale legislaţiei penale
2. magistrat LUNGU VIORICA, preşedintele Tribunalului Tulcea – „Protecţia judiciară a victimelor traficului de persoane”
3. lector univ.dr. DELIORGA CRISTIAN, Vicepreşedinte C.S.M – „Aspecte teoretice şi practice privind soluţiile de netrimitere în judecată”
4. lector univ.dr. VASILE DRĂGHICI, Vicepreşedintele Asociaţiei de Ştiinţe Penale - Filiala Constanţa - „Extrădarea. Asepecte generale”
5. MARIAN ALEXANDRU, Procuror general – Preşedintele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – „Consideraţii generale privind semnificaţia infracţiunilor contra patrimoniului”
6. drd. BOITAN CRISTINA, Consilier Ministerul Justiţiei – „Răspunderea penală a funcţionarilor publici”
7. Prof. univ. dr. PASCU ILIE, Universitatea “Andrei Şaguna” – „Infracţiuni contra patrimoniului. Examen critic şi perspective legislative”
8. Prof. univ. dr. IOAN DOLTU, Universitatea “Andrei Şaguna” - „Unele aspecte generale ale politicii penale a statului democrat român referitoare la protecţia persoanelor. Dinamica acestui proces”
9. Prof. univ. dr. IOAN DOLTU, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa - „Unele aspecte generale ale politicii penale a statului democrat român referitoare la protecţia patrimoniului”
10. Conf. univ. dr. CRISTIAN JORA, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa „Unele aspecte cu privire la instituţia liberării condiţionate”,
11. Lect. univ. dr. DUMITRU TOMA, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa – „Războiul din Irak şi protecţia bunurilor culturale pe timp de conflict armat”, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa
12. Lect. univ. dr. FLOANDER ION, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa – „Răspunderea juridică – parte integrantă a răspunderii sociale”
13. Lect. univ. dr. ION TEŞA, Academia Navală Mircea cel Bătrân – „Consideraţii privind aspectele juridice care reglementează exercitarea puterii statului în cadrul luptei pe mare contra terorismului traficului de persoane, stupefiante şi transportului de arme de distrugere în masă”
14. Asist. univ. drd. IULIA BOGHIRNEA şi lect. univ. dr. ANDREEA TABACU, Universitatea Piteşti - ,,Răspunderea penală în dreptul mediului”,
15. Lect. univ. drd. GHEORGHE MIHAI, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa – „Politica privind schimbările de concept în gestionarea resurselor halieutice, ca protecţie a patrimoniului naţional şi internaţional ”,
16. Asist. univ. drd. CAMELIA BOGDAN, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa – „Dreptul la integritate fizică al persoanei în lumina art. 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi îndatoririle fundamentale ”,
17. Asist. univ. drd. NAUM MONICA, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa – „Situaţii controversate în practica instanţelor judiciare privind infracţiunea împotriva vieţii şi integrităţii corporale a persoanei”, Asist. univ. POPESCU GABRIELA – „Infracţiuni contra patrimoniului”, Universitatea “Dunărea de jos” Galaţi
18. Asist. univ. drd. DANIELA IANCU şi asist. univ. drd. ANDREEA DRĂGHICI, Universitatea Piteşti - „Traficul de copii în scopul exploatării sexuale şi a exploatării prin muncă”,
19. Lect. univ. drd. ADINA CALOTĂ PONEA, Universitatea Nicolae Titulescu, Craiova - „Aspecte importante privind mijloacele de protecţie a instituţiei posesiei bunurilor imobile”

SECŢIUNEA II
PREVENIREA ŞI COMBATEREA DELINCVENŢEI JUVENILE

Moderatori: Prof.univ.dr. ION VIDA
Prof.univ.dr. IOAN DOLTU

1. AXINTE MARIA, Prim Procuror Parchet Tulcea – „Delincvenţa juvenilă”
2. Lect. univ. drd. MIHAELA PAMFIL, Universitatea “Petre Andrei” Iaşi – „Consideraţii privind reţinerea şi arestarea învinuiţilor şi arestaţilor minori”,
3. Lect. univ. dr. OANA GHIŢĂ, Universitatea Nicolae Titulescu Craiova – „Măsuri de protecţie a copilului lipsit temporar / definitiv de ocrotirea părinţilor săi potrivit legii 272 / 2004”,
4. Lect. univ. dr. ANDREEA TABACU şi Asist. univ. drd. DRĂGHICI ANDREEA, Universitatea Piteşti – „Standarde şi reglementări internaţionale privind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile”,
5. Asist. univ. CARMEN LUNGU, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa -“Factori psihosociali determinanţi ai delincvenţei juvenile”
6. Asist. univ. IGNAT GINA şi Prep. univ. MIHĂILESCU MĂDĂLINA, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi - “Etiologia fenonenului infracţional juvenil”,
7. Asist Univ. GHIURSEL REGEP, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa - ,, Tipologiile victimale şi importanţa lor metodologică”,
8. Masterand AVRAM LAURENŢIU COSTEL – „Perspective legislative în domeniul delincvenţei juvenile”,
9. Masterand MITRICĂ DOINIŢA – „Hiperactivitatea factor de risc al delincvenţei juvenile”,
10. Masterand FLOREA LUCIAN – „Unele referiri privind delincvenţa juvenilă în societatea contemporană. Aspecte comparate între S.U.A. şi România”,
11. Masterand NEACŞU MONICA – „Unele consideraţii teoretice şi practice privind personalitatea infractorului minor”,
12. Masterand ANAMARIA COŞOLEANU – „Minorul delincvent şi măsurile educative”,
13. Masterand DAN PAULA – „Etiologia delincvenţei juvenile ca act individual. Studiu de caz ”,
14. Masterand MIHAELA NAIDIN - ,,Drepturile şi libertăţiile civile ale copilului şi adolescentului”,
15. Masterand RANETI RODICA GABRIELA - ,,Devianţă, criminalitate şi patologie socială”,
16. Masterand BENTU DOINIŢA - ,,Pesonalitate criminală” şi învăţarea comportamentului criminal”,
17. Masterand CEICU CĂTĂLINA AURELIA - ,, Cauzele criminalităţii ca fenomen social”,
18. Studentă an III RAMONA GABRIELA PARASCHIV – „Prevenirea săvârşirii infracţiunii de către minori”, Universitatea ,,Nicolae Titulescu” Bucureşti

SECŢIUNEA III
– INFRACŢIONALITATEA FINANCIAR BANCARĂ ŞI COMERCIALĂ

Moderatori: Prof.univ.dr. DAN DROSU SAGUNA
Lector univ. VASILE BÎCU

1. VICTOR POPESCU, Inspector şef – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa – „Dimensiunea internaţională a fraudei financiar- bancare şi a pieţei de capital”
2. Conf. univ. dr. GHEORGHE ACHIM, Universitatea “Transilvania” Braşov – „Acquisul comunitar în domeniul achiziţiilor publice şi a sistemului vamal; prevederile curente ale României pe tema corupţiei în domeniul vamal şi al achiziţiilor publice ”,
3. Conf. univ. dr. BUNECI PETRE, Universitatea Ecologică Bucureşti – „Consideraţii juridice privind infracţiunile de înşelăciune. Deosebiri faţă de infracţiunile comise de CEC”,
4. Lect univ. dr. VASILE BÎCU, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa – „Aspecte teoretice şi practice referitoare la infracţiunea de spălare de bani”,
5. Asist. univ. drd. BOGDAN CAMELIA, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa – „Infracţiunea de spălare a banilor – stadiu ultim al activităţilor organizaţiilor criminale. Consideraţii privind caracterul internaţional al acestei infracţiuni.”,
6. Asist. univ. MORARU MARIAN, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa „Punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor”
7. Asist. univ. drd. TUDOR FLORIN, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi – „Exporturi de mărfuri în zona liberă, posibilă cauză generatoare a infracţiunilor de evaziune fiscală ”,
8. Asist. univ. dr. ARMAND CALOTĂ PONEA, Universitatea ,,Nicolae Titulescu” Craiova – „Distincţia dintre tipurile de infracţiuni săvârşite în utilizarea CEC ca instrument de plată şi credit”
9. Asist. univ. drd. ALEXANDRU MIHNEA GĂINĂ, Universitatea ,,Nicolae Titulescu” Craiova – „Noutăţile aduse în materia fiscală prin legea 241 / 2005”,
10. Student CRISTEA CAMELIA – „Falsificarea banilor, între mit şi realitate”, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa


SECŢIUNEA IV – ASPECTE MODERNE ÎN CERCETAREA CRIMINALISTICĂ ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Moderatori: Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU
Lector univ. dr. CONSTANTIN SAVA

1. Prof.Univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU, Membru asociat al Academiei Internaţionale de Drept Comparat – Paris, Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului, „Terorismul – gravă încălcare a drepturilor omului”
2. Conf. univ. dr. GEORGE ŢICAL, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – „Aspecte ale cooperării internaţionale poliţieneşti”,
3. Conf. univ. dr. STELIAN SCĂUNAŞ, Universitatea Româno – Germană Sibiu – „Imperfecţiunile noului Cod Penal în domeniul crimelor internaţionale cu o privire specială asupra crimlor de război”,
4. Conf. univ. dr. GHEORGHE ACHIM, Universitatea ,,Transilvania” Braşov – „Particularităţile ascultării persoanelor cu handicap fizic şi psihic”,
5. Conf. univ. dr. GHEORGHE PUIU ISAC, Universitatea Româno – Germană Sibiu – „Expertiza odorologică şi probaţiunea judiciară”,
6. Lect. univ. dr. GABRIEL ION OLTEANU, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – „Despre necesitatea dezvoltării unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite”,
7. Lect.univ.drd. NADIA DARIESCU, Universitatea ,,Petre Andrei” Iaşi– „Reguli europene adoptate de România în domeniul spălării banilor”
8. Lect.univ.dr. GAVRIL PARASCHIV, Universitatea ,,Spiru Haret” Râmnicul-Vâlcea - ,,Cooperarea internaţională în combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri”,
9. Lect. univ. drd. ELENA PARASCHIV, Universitatea ,,Spiru Haret” Râmnicu-Vâlcea – „Aspecte privind combaterea crimei organizate în Europa”
10. Lect. univ. dr. POPESCU DOINA, Universitatea Piteşti „Aspecte criminologice specifice infracţiunilor de corupţie”
11. Lect. univ.drd. CONSTANTIN SAVA, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa „Uniunea europeană şi strategia comună de securitate şi apărare. Evoluţii”
12. Lect. univ. dr. DUMITRU TOMA, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa – „Legalitatea acordului între România şi S.U.A. privind predarea unor persoane către Curtea Penală Internaţională”,
13. Asist. univ. drd. CAMELIA BOGDAN, Universitatea ,,Andrei Şaguna” Constanţa – „Elemente de tradiţie şi inovaţie în atingerea dezideratului fundamental al U.E. Crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, consacrate de Tratatul instituind o Costituţie pentru Europa”
14. Prep. univ. drd. DANIEL ŞTEFAN PARASCHIV, Universitatea ,,Spiru Haret” Râmnicul-Vâlcea – „Drept internaţional penal – instrument de luptă contra criminalităţii”,
15. Adjunct Inspector Şef IPJ Constanţa ADRIAN RAPOTAN şi Lect. univ. drd. GHEORGHE LUCIAN, Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa – “Agenţii şi organisme europene implicate în cooperarea judiciară şi prevenirea criminalităţii”,
16. Masterand MIHAELA NAIDIN - ,,Formarea şi dezvoltarea personalităţii criminale”