Universitatea „Andrei Şaguna”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică - Legea 116/2005, are în componenţă Facultatea de Ştiinţe juridice si administrative (specializarea Drept şi specializarea Administraţie publică), Facultatea de Ştiinţele comunicării şi ştiinţe politice (specializarea Jurnalistică, specializarea Stiinţe politice, specializarea Relaţii internationale si studii europene) specializarea Sociologie), Facultatea de Psihosociologie (specializarea Psihologie, specializarea Sociologie),, Facultatea de Ştiinte economice (specializarea Finanţe-bănci, specializarea Management, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, specializarea Informatică economică), în care studiazã peste 3.500 de studenţi, sub îndrumarea unui colectiv prestigios de cadre didactice ce garantează prin înalta competenţă şi ţinută morală, calitatea procesului de învăţământ.
 
 
 

Newsletter

Recieve news about this website directly to your mailbox